Nyt varmeanlæg

Det er netop lykkedes at skaffe penge til at udskifte det utidssvarende oliefyr, som efterhånden havde en del år på bagen, med 2 luft til vand pumper. Det er bestyrelsens håb, at man med denne investering kan spare på varmeregningen, samtidig med at man kan have en konstant temperatur i huset, når det ikke er udlejet. Dette er til stor gavn for huset og indeklimaet. Tidligere har man valgt at lukke for varmen når huset stod ubrugt for at mindske udgiften til olie.

Pengene har bestyrelsen skaffet ved at søge diverse fonde.

Ydun forsamlingshus har fået tilskud fra disse 3 fonde.

Også foreningen Yduns Venner har ydet et betragteligt tilskud. Derudover har Hulby gymnastikforening ydet Ydun forsamlingshus et lån på favorable vilkår.

Arbejdet er udført af Winther’s VVS og Byggeservice i Boeslunde.

Foreningen Forsamlingshuset Ydun er meget taknemmelige for alle bidragene og vil gerne sige tak til alle bidragsyderne.

Bestyrelsen siger også tusind tak til Winther’s VVS og Byggeservice for at træde til med kort varsel da det gamle fyr var ved at stå af lige op til en af de store konfirmationsweekender.