Privatpolitik

Dataansvarlig

Hos Ydun Forsamlingshus er vi meget opmærksomme på sikkerheden af dine personoplysninger. Den dataansvarlige for dine personoplysninger, er Ydun Forsamlingshus f.m.b.a., Ydunvej 20, 4241 Vemmelev Har du spørgsmål relateret til sikkerheden af dine personoplysninger, kan du enten kontakte os via mail: ydunkasserer@gmail.com, eller ved at sende et brev til ovennævnte adresse.

De personoplysninger, der indsamles af den dataansvarlige, behandles kun til de formål, der er beskrevet i de følgende regler.

Formål og omfang af behandling af personoplysninger:

• Når kunder tilmelder sig Ydun Forsamlingshus Nyhedsbrev: e-mailadresse.

• For at kunne besvare kundehenvendelser på mail: navn, efternavn, e-mailadresse samt yderligere data leveret af personen under mailkorrespondancen, der er nødvendige for at løse sagen.

• Til teknisk statistik og butiksstatistik: IP-adresse, placering (hvis oplyst af brugeren), enhedstype, operativsystem og browser

Vi bruger cookies på hjemmesiden, som er små tekstfiler, der sendes til kundens computer og som indeholder de oplysninger, der er nødvendige for, at hjemmesiden fungerer korrekt (især ift. godkendelsesprocesser). Cookies bruges til at forbedre hjemmesidens funktioner, herunder, men ikke begrænset til; at huske de data, der er nødvendige ift. kundens login, at give kunden målrettet og relevant indhold og at kunne skabe statistik ud fra kundernes adfærd på hjemmesiden. Betingelsen for vores brug af cookies er, at kunden accepterer disse. Læs mere om vores cookies og privatlivspolitik ved at klikke på cookie-ikonet, der er synligt nederst i venstre hjørne af vores hjemmeside.

Retsgrundlag for databehandling:

• På grund af nødvendigheden af at gennemføre købskontrakt, håndtering af klager og returneringer samt tekniske behov på hjemmesiden: det juridiske grundlag for databehandling er art. 6 (1) (b) GDPR: Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, og (f) behandlingen er nødvendig med henblik på legitime interesser, der forfølges af den dataansvarlige, som er at forfølge krav, der opstår fra den indgåede kontrakt eller i forbindelse med forbedringer i driften af hjemmesiden, herunder at sikre datasikkerheden.

• At levere e-mailkorrespondance: det juridiske grundlag er art. 6 (1) (f) GDPR: behandling er nødvendig til formål, der skyldes de legitime interesser, som den dataansvarlige forfølger, herunder at modtage og svare på e-mailkorrespondancen.

• At håndtere afsendelse af nyhedsbreve. Grundlaget for databehandling er den registreredes samtykke.

• I forbindelse med opfyldelsen af lovkrav: det juridiske grundlag for databehandling, afhængigt af formålet, er specifikke lovbestemmelser eller beslutninger truffet af statslige institutioner.

Forpligtelse til at levere data:

• I tilfælde af udstedelse af en faktura er levering af personoplysninger et lovkrav i henhold til lokale lovkrav.

• Personoplysninger leveret som en nødvendighed for at opfylde købskontrakten, håndtering af klager og returneringer, registrering af en konto på hjemmesiden, tekniske behov på webstedet leveres frivilligt, men er nødvendige til det formål, til hvilket de blev indsamlet. Manglende levering af data vil resultere i manglende evne til at foretage et køb på hjemmesiden, manglende evne til at behandle klagen eller returnere produktet.

• Indsamlede personoplysninger relateret til afsendelse af nyhedsbrevet leveres frivilligt på baggrund af det givet samtykke. Kunder kan til enhver tid tilbagekalde samtykke, uden at påvirke lovligheden af behandlingen baseret på det samtykke der blev givet inden tilbagetrækning.

Overførsel af data

Data kan gøres tilgængelige for offentlige myndigheder såsom administrative myndigheder, almindelige domstole og politi.

I overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen har kunden følgende rettigheder:

• retten til adgang til personlige data.

• retten til berigtigelse, dvs. at rette ukorrekte data eller udfylde ufuldstændige personoplysninger.

• retten til at slette personlige data.

• retten til at begrænse behandlingen af personoplysninger.

• retten til at gøre indsigelse mod brugen af personlige data til direkte markedsføring.

• retten til at gøre indsigelse mod automatiserede, individuelle beslutninger, herunder profilering.

• retten til at overføre personlige data.

• retten til at trække samtykke tilbage når som helst – i tilfælde af databehandling baseret på samtykke uden at påvirke lovligheden af behandling udført på baggrund af samtykke inden tilbagetrækningen.

• retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, hvis der menes, at behandlingen af personoplysninger er i modstrid reglerne herom.

Opbevaring af personoplysninger:

• Kundedata gemmes i henhold til den lov, der er tilladt. Denne tid afhænger af typen af data og til hvilke formål det pågældende date blev indsamlet.

• Den dataansvarlige behandler kundens personlige data til regnskabsformål i en periode på 5 år fra udgangen af det år, hvor fakturaen eller andre økonomiske dokumenter blev udstedt, eller længere, hvis en sådan længere periode er krævet i henhold til loven.

• Hvis kunden udøver retten til at få sin data slettet, slettes data straks. Data, hvis yderligere lagring kræves i henhold til lov (f.eks. Skattelovgivning), slettes imidlertid kun efter udgangen af den periode, hvorunder loven kræver, at den dataansvarlige lagrer sådanne data. Den dataansvarlige anonymiserer disse oplysninger, og ikke-personligt identificerbare oplysninger behandles kun til statistiske formål.

• Under alle omstændigheder slettes data fra databasen, når de ikke længere er nødvendige for at nå de formål, hvortil de blev indsamlet.

• Personoplysninger relateret til kundens korrespondance, afhængigt af korrespondancen, behandles indtil sagen er afgjort. Dog ikke længere end et år efter afslutningen. I tilfælde af korrespondancer relateret til sikkerhed eller klager kan der gå op til 6 år før disse slettes.

• Cookies fra https://www.Ydunforsamlingshus.dk slettes en gang om året.

Du bestemmer over dine data

Vi og vores samarbejdspartnere bruger teknologier, herunder cookies, til at indsamle oplysninger om dig til forskellige formål, herunder:

  1. Funktionelle
  2. Statistiske
  3. Marketing

Ved at trykke på ‘Accepter alle’ giver du samtykke til alle disse formål. Du kan også vælge at tilkendegive, hvilke formål du vil give samtykke til ved at benytte [checkboksene] ud for formålet, og derefter trykke på ‘Gem indstillinger’.
Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at [trykke på det lille ikon nederst i venstre hjørne af hjemmesiden].